Το μάθημα έχει σκοπό να βοηθήσει στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών και στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού Python.

Το υλικό που θα αναρτηθεί στοχεύει να βοηθήσει σε συνδυασμό με την διδασκαλία του μαθήματος στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με την καλλιέργεια των ανθοκομικών φυτών

Καλώς ορίσατε στο μάθημα των Δικτύων Υπολογιστών

 

Συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό για το  Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών,

By Nikos Efthymiou

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας moodle για την παιδαγωγική ομάδα και τους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑ.Λ. Θήβας