Här är en del av vad vi gjorde i Neuwied, en presentation.